Mail-keeplinkin app code made to run on heroku. https://mail-keeplinkin.herokuapp.com
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Abhishek Balam fb4e6220e7
Create LICENSE
1 år sedan
static Mon Nov 5 12:58:02 IST 2018 1 år sedan
templates Mon Nov 5 13:16:06 IST 2018 1 år sedan
venv Inital Commit 1 år sedan
.gitignore Mon Nov 5 12:49:46 IST 2018 1 år sedan
LICENSE Create LICENSE 1 år sedan
Procfile Mon Nov 5 12:49:46 IST 2018 1 år sedan
README.md Tue Oct 2 15:44:51 IST 2018 1 år sedan
app.py Mon Nov 5 12:49:46 IST 2018 1 år sedan
db.pyc Inital Commit 1 år sedan
requirements.txt Inital Commit 1 år sedan
runtime.txt Inital Commit 1 år sedan

README.md

mail.keeplink.in

A simple no-fuss tool to email yourself links which you found interesting on the web.