Mail-keeplinkin app code made to run on heroku. https://mail-keeplinkin.herokuapp.com
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Abhishek Balam fb4e6220e7
Create LICENSE
1 rok temu
static Mon Nov 5 12:58:02 IST 2018 1 rok temu
templates Mon Nov 5 13:16:06 IST 2018 1 rok temu
venv Inital Commit 1 rok temu
.gitignore Mon Nov 5 12:49:46 IST 2018 1 rok temu
LICENSE Create LICENSE 1 rok temu
Procfile Mon Nov 5 12:49:46 IST 2018 1 rok temu
README.md Tue Oct 2 15:44:51 IST 2018 1 rok temu
app.py Mon Nov 5 12:49:46 IST 2018 1 rok temu
db.pyc Inital Commit 1 rok temu
requirements.txt Inital Commit 1 rok temu
runtime.txt Inital Commit 1 rok temu

README.md

mail.keeplink.in

A simple no-fuss tool to email yourself links which you found interesting on the web.