:link: A Flask and Redis based fast, feature rich and free URL shortener site. https://keeplink.in
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Abhishek Balam c8fd7220d7 Fri Feb 8 04:11:50 IST 2019 1 år sedan
keeplinkin fixed gunicorn errors, compose errors etc 1 år sedan
redis/conf fixed gunicorn errors, compose errors etc 1 år sedan
.gitignore Fri Feb 8 04:07:38 IST 2019 1 år sedan
Dockerfile latest changes 1 år sedan
LICENSE Trigger. 1 år sedan
README.md test 1 år sedan
dev.sh fixed gunicorn errors, compose errors etc 1 år sedan
docker-compose.yml Fri Feb 8 04:11:50 IST 2019 1 år sedan
requirements.txt docker added 1 år sedan
run latest changes 1 år sedan

README.md

Keeplink.in

A URL shortener based on Redis NoSql database and made using Flask Python micro web-framework.