:link: A Flask and Redis based fast, feature rich and free URL shortener site. https://keeplink.in
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Abhishek Balam c8fd7220d7 Fri Feb 8 04:11:50 IST 2019 1 rok temu
keeplinkin fixed gunicorn errors, compose errors etc 1 rok temu
redis/conf fixed gunicorn errors, compose errors etc 1 rok temu
.gitignore Fri Feb 8 04:07:38 IST 2019 1 rok temu
Dockerfile latest changes 1 rok temu
LICENSE Trigger. 1 rok temu
README.md test 1 rok temu
dev.sh fixed gunicorn errors, compose errors etc 1 rok temu
docker-compose.yml Fri Feb 8 04:11:50 IST 2019 1 rok temu
requirements.txt docker added 1 rok temu
run latest changes 1 rok temu

README.md

Keeplink.in

A URL shortener based on Redis NoSql database and made using Flask Python micro web-framework.