A simple template to create bash scripts for running jobs.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Abhishek Balam 285e7be65b Mon Jul 8 13:21:59 IST 2019 11 miesięcy temu
README.md Mon Jul 8 13:21:59 IST 2019 11 miesięcy temu
myscript init 11 miesięcy temu

README.md

Bash Script Template

Instructions:

  1. Change permissions sudo chmod +x myscript.
  2. In the help section add your help content with options list.
  3. Add options in the OPTIONS section and corresponding logic in functions.
  4. Rename myscript to what you want.
  5. *Place the script in ~/bin
  6. *Add this to end of ~/.bashrc: export PATH=$PATH:~/bin

* -> Optional Steps